PROPOZICEZávod na běžkách ZLATOHORSKÁ MAGISTRÁLA - propozice          
- Datum konání: 23.2.2019
- Místo konání: Horní Údolí                                         


- Závod pro širokou veřejnost
- Startovné: Kč 250,-  v případě on-line přihlášení Kč 200,- Děti ZDARMA
- Start závodu v 11:00 hod
- Každý závodník dostane po dojetí do cíle občerstvení
- Závod se startuje po jednotlivcích a je měřen čipovou elektronickou časomírou.
- Výtěžek ze startovného putuje na opravu kostela sv. Acháce v Dolním Údolí!

Pořadatel
SPORTAKUS z. s. a  DRAKO-HO-DO-ÚD

Podmínky účasti
Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Každý závodník/závodnice může soutěžit
pouze v jedné z kategorií.

Popis tratí
Délka tratě 2 km pro kategorie všech dětí do 10 let. Délka tratě 6 km 
platí pro kategorii žen, starších žáků a super mužů. Délka tratě 12 km pro ostatní kategorie.
Start závodu proběhne v horní části sjezdovky a zde bude také cíl. Trasa vede po hřebeni Horního
Údolí směrem na Starý Rejvíz, kde u Lurdské jeskyně se prudce zatáčí a pěknou pěšinou přes 
menší pláň, poté vede pod zříceninu hradu Koberštejn a následuje menší sjezd a přejezd přes
most Černé Opavy a výjezd zpět nad Horní Údolí. 

Kategorie

0. děti 6 – 8 let - 600 m
1. děti 9 – 11 let - 1200 m
2. starší žáci 12 – 14 let - 3 km
3. starší žákyně 12 – 14 let - 3 km
4. dorostenci 15 - 18 let - 6 km
5. dorostenkyně 15 - 18 let - 6 km
6. mladí muži 19 – 39 let -  6 km
7. mladší ženy 19 – 39 let - 6 km
8. muži 40 -59 - 6 km
9. ženy 40 – 59 - 6 km
10. super muži 60+  - 6 km
11. super ženy 60+  - 6 km
12. profi muži (bez rozdílu kategorií) - 12 km
13. profi ženy (bez rozdílu kategorií) - 12 km

Výsledky
První tři v kategorii obdrží medaili a věcnou cenu. Vyhlášení vítězů je podmíněno účastí
minimálně jednoho závodníka v kategorii.

Kontakt a informace
SPORTAKUS z. s., e-mail: zlatohorskamagistrala@email.cz tel.: 602 509 430, web:
www.zlathorskamagistrala.cz

Přihlášky
On-line prezentace do 22. 2. 2019 do 22 hod.
v nejnutnějším případě v den startu od 9:00 do 10:30 hod. na horním lyžařském svahu.

Přihláška musí obsahovat ročník narození, jméno a příjmení, město, číslo telefonu nebo e-
mail pro případ odvolání závodu.

Partneři závodu

               
                            

              
           
          
 


   
 
Comments