AKTUALITY


Od prvního ročníku Zlatohorské Magistrály byly všechny výtěžky věnovány na rekonstrukci sv. Acháce v Dolním Údolí. Kostel byl dotažen do samotného konce a je plně využíván. Organizátoři ZM se rozhodli podpořit další velký projekt, a to obnovení torza kostelu sv. Anny umístěného v lese nad Horním Údolí. Stavební práce v tuto chvíli probíhají a můžete kostel navštívit, prohlédnout si jeho historii na místních informačních tabulích nebo projet kolem něj při samotném cyklozávodu :) 

Od
roku 2014 se dvoudílný závod Zlatohorská Magistrála zařadil do seriálu MTB závodů 
Jesenický Šnek. Tato spolupráce vede převážně k podpoře sportu pro mladistvé. Nová kategorie "šneček" nabídne možnos
t porovnání se s ostatními v dané věkové skupině a každý účastník obdrží věcné ceny. Tato kategorie má veškeré startovné zdarma.

Veškerý výtěžek ze startovného Zlatohorské Magistrály je věnován na rekonstrukci 
kostelu sv. Acháce v Dolním Údolí. Tento kostel byl dostavěn a posvěcen v roce 1912. Interiéry kostela vymaloval zlatohorský umělec Emil Brendel. Mramorový oltář pochází z dílny věhlasného slezského sochaře Josefa Obetha.


Dne 28. 9. 2012 se cyklistického závodu Zlatohorská magistrála zúčastnil jako divák český profesionální cyklista René Anderle. Při úvodu popřál startujícím šťastnou jízdu bez jakýchkoliv úrazů a rovněž závod odstartoval. Po dojetí posledního závodníka byli na stupních vítězů vyhlášeni první tři v daných kategoriích a absolutního vítěze český cyklista odměnil oficiálním reprezentačním dresem z Olympijských her, které se konaly v Londýně 2012.Comments